Bedret salg i et fortsatt krevende marked

- Lav og fortsatt synkende rente, en mindre restriktiv utlånspolitikk i bankene og generelt lavere boligpriser er hovedårsakene til at boligkjøperne nå er tilbake i markedet. De tre første månedene i 2009 viser en vesentlig bedring i salget, spesielt sett i forhold til 4. kvartal 2008 med en økning på 217 %. For de to månedene mars og april isolert økte salget med 12 % i forhold til samme periode forrige år. Både den norske og svenske virksomheten i BWG Homes har sett en klar økning i antall potensielle boligkjøpere på visninger og større etterspørsel etter nye boliger, sier konsernsjef Lars Nilsen i BWG Homes.
 
Nedgangen i omsetning er en følge av at konsernets produksjonskapasitet er tatt vesentlig ned både i Norge og Sverige det siste året. Denne nedbemanningen var nødvendig for å sikre fortsatt lønnsomhet i et marked som ble svekket gjennom 2008, og som stoppet fullstendig i oktober og november 2008 som følge av finanskrisen. Det forventes fortsatt press på driftsinntekter og marginer i 2. og 3. kvartal 2009.
 
- Når nedgangen i omsetning ikke er større enn 21 % skyldes det et betydelig salg i kvartalet av tidligere ferdigbygde boliger. Antallet ferdige enheter ved utgangen av 4. kvartal 2008 var ca 150. Av disse er ca 90 solgt. Antall ferdige enheter for salg per i dag er vel 100 enheter inkludert de som er kommet til i perioden, sier Lars Nilsen.
 
 
Hovedtall 1. kvartal 2009
Driftsinntekter: NOK 677 millioner (NOK 858 millioner). Ned 21,2 %.
Driftsresultat EBITDA: NOK 72 millioner (NOK 113 millioner). Ned 36,3 %.
EBITDA-margin: 10,6 % (13,1 %).
Driftsresultat EBIT: NOK 61 millioner (NOK 106 millioner). Ned 42,6 %.
EBIT-margin: 9,0 % (12,4 %).
Ordreinngang: NOK 712 millioner (NOK 736 millioner). Ned 3,2 %.
 
 
For utfyllende og detaljerte resultater, se vedlagte kvartalsrapport.
 
Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00,
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.
 

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Dokumenter og linker