Block Watne ordreinngang juli 2006

(Oslo 1. august 2006) Block Watne Gruppen hadde en netto ordreinngang i juli på NOK 27,4 millioner mot NOK 13,4 millioner i juli 2005 (opp 105,1 %). 
 
Sett i forhold til øvrige måneder er julisalget i år som tidligere år svært beskjedent. Årsaken til dette er at Block Watne avvikler felles sommerferie i ukene 28, 29 og 30.
 
Netto ordreinngang til og med juli 2006 er på NOK 959,7 millioner. Dette er 13,3 % høyere enn tilsvarende periode i 2005 (NOK 846,7 millioner).
 
Block Watne Gruppen melder netto ordreinngang en gang i måneden. Dette er i tråd med selskapets IR-policy - se www.blockwatne.no - Investor.
Block Watne Gruppens handelssymbol er BWG.
 
 
Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, +47 23 24 60 00
Finansdirektør Ketil Kvalvik, +47 23 24 60 42, +47 907 71 315

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.