BWG Homes AS rapport for 4. kvartal 2014

Styret i BWG Homes AS har fastsatt konsernets rapport for 4. kvartal 2014.

Konsernets resultatregnskap (IFRS) fremgår av side 10 i vedlagte kvartalsrapport.

Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Ole Feet, tel: +47 900 91 230

Dokumenter og linker