BWG Homes ASA : Finanskalender 2012

Offentliggjøring av delårsresultater 2012:

4. kvartal 2011 og foreløpig årsresultat 2011: tirsdag 14. februar 2012
1. kvartal 2012: torsdag 10. mai 2012
2. kvartal 2012: onsdag 22. august 2012
3. kvartal 2012: torsdag 1. november 2012
4. kvartal 2012: torsdag 14. februar 2013

Generalforsamling: torsdag 24. mai 2012

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.