BWG Homes ASA : Omsetning og resultater i 3. kvartal 2011 på linje med fjoråret

BWG Homes ASA hadde operative driftsinntekter på NOK 718 millioner i 3. kvartal 2011. Det er på linje med 3. kvartal 2010. Driftsresultatet (operativ EBITDA) ble NOK 81 millioner, en reduksjon på 1,8 prosent. Kvartalets operative EBITDA-margin ble 11,3 prosent, og kvartalets operative EBIT-margin ble 10,7 prosent.

Konsernets ordrereserve ved utgangen av kvartalet var NOK 1 864 millioner, en reduksjon på 2,0 prosent i forhold til samme periode i 2010.

Kontantstrøm fra drift for kvartalet var negativ med NOK 21 millioner. Netto rentebærende gjeld er økt med NOK 21 millioner fra 2. kvartal 2011, og økte med NOK 166 millioner sammenlignet med 3. kvartal 2010.

- Konsernet har opprettholdt god lønnsomhet i 3. kvartal og gjennom årets ni første måneder på tross av den krevende markedssituasjonen i Sverige. Den norske virksomheten viser positiv utvikling i salget, vekst i ordrereserven og sterke marginer. Den svenske virksomheten har et betydelig lavere salg. Dette påvirker også utviklingen i ordrereserven. Lønnsomhetsutviklingen var svak i 3. kvartal. Marginpresset er størst for Myresjöhus, mens SmålandsVillan fortsatt leverer gode marginer. Som en konsekvens av lavere volum og salg, reduseres bemanningen i den svenske virksomheten med ca 75 årsverk. I tillegg pågår det en rekke forbedringsprogrammer for å øke effektivitet og leveransekvalitet, og redusere kostnadsnivået. Dette vil gi effekt i 2012, sier konsernsjef Lars Nilsen i BWG Homes ASA.

- Det underliggende behovet for nye boliger er fremdeles stort i Norge og i Sverige. Vi arbeider kontinuerlig med kostnadsnivå, effektivitetsforbedringer og lønnsomhetsutviklingen, sier Nilsen.

Operasjonelle hovedtall i 3. kvartal 2011*:

 • Operative driftsinntekter: NOK 718 millioner (NOK 718 millioner)
 • Operativt driftsresultat EBITDA: NOK 81 millioner (NOK 83 millioner)
 • Operativ EBITDA-margin: 11,3 % (11,5 %)
 • Operativt driftsresultat EBIT: NOK 77 millioner (NOK 78 millioner)
 • Operativ EBIT-margin: 10,7 % (10,9 %)
 • Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt: NOK -21 millioner (NOK 32 millioner)
 • Ordreinngang: NOK 708 millioner (NOK 811 millioner)
 • Ordrereserve: NOK 1 864 millioner (NOK 1 903 millioner)

Operasjonelle hovedtall per 30.09 2011*:

 • Operative driftsinntekter: NOK 2 548 millioner (NOK 2 246 millioner)
 • Operativt driftsresultat EBITDA: NOK 282 millioner (NOK 258 millioner **)
 • Operativ EBITDA-margin: 11,1 % (11,5 % **)
 • Operativt driftsresultat EBIT: NOK 267 millioner (NOK 245 millioner**)
 • Operativ EBIT-margin: 10,5 % (10,9 % **)
 • Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt: NOK -119 millioner (NOK 110 millioner)
 • Ordreinngang: NOK 2 565 millioner (NOK 2 704 millioner)

* De operative tallene er basert på intern driftsrapportering som avviker fra konsoliderte regnskapstall; se note 1 i kvartalsrapporten.
** Inkluderer tilbakeføring av NOK 8,2 millioner i 1. kvartal 2010 vedrørende pensjonsforpliktelser i Block Watne AS.

Konsernets resultatregnskap (IFRS) fremgår av side 9 i kvartalsrapporten.

For utfyllende og detaljerte resultater, se vedlagte kvartalsrapport.

Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00,
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.