BWG Homes ASA - vellykket plassering av nytt usikret obligasjonslån


BWG Homes ASA har gjennomført en plassering av et nytt usikret obligasjonslån på NOK 350 millioner med forfallsdato i november 2018. Obligasjonslånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

Nettoprovenyet fra det nye obligasjonslånet vil bli benyttet til å refinansiere eksisterende gjeld.

Arctic Securities, Danske Bank Markets og Nordea Markets var tilretteleggere i forbindelse med plasseringen av det nye obligasjonslånet.


Kontaktinformasjon:

Konsernsjef Ole Feet, tel: +47 900 91 230

Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 922 14 625

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 1 080 ansatte. Omsetning i 2012 var på 3,5 milliarder kroner. Mer informasjon om konsernet på bwghomes.no

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.