BWG Homes ASA: BWG Homes ordreinngang juli 2012

BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i juli 2012 på NOK 117,9 millioner mot NOK 83,7 millioner i juli 2011, en økning på 40,9 prosent. Netto ordreinngang i juli for segment Norge var NOK 87,3 millioner (NOK 57,3 millioner), opp 52,4 prosent. Netto ordreinngang i juli for segment Sverige var NOK 30,6 millioner (NOK 26,4 millioner), opp 15,9 prosent.

Samlet netto ordreinngang hittil i år:
BWG Homes ASA: NOK 1 966,6 millioner, opp 1,4 prosent, Segment Norge: NOK 1 259,5 millioner, opp 2,1 prosent, Segment Sverige: NOK 707,1 millioner, opp 0,3 prosent.

Se også oversikt per måned på http://www.bwghomes.no/no/Investortjenester/Ordreinngang/

Kontaktinformasjon:
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 922 14 625.

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 990 ansatte. Omsetning i 2011 var på 3,2 milliarder kroner.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.