BWG Homes ASA: BWG Homes ordreinngang oktober 2011

BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i oktober på NOK 234,6 millioner mot NOK 260,6 millioner i oktober 2010, en reduksjon på 10,0 prosent. Netto ordreinngang i oktober for segment Norge var NOK 157,7 millioner (NOK 140,4 millioner), opp 12,3 prosent. Netto ordreinngang i oktober for segment Sverige var NOK 76,9 millioner (NOK 120,2 millioner), ned 36,0 prosent.

Samlet netto ordreinngang hittil i år:
BWG Homes ASA: NOK 2 797,9 millioner, ned 4,9 prosent, Segment Norge: NOK 1 836,3 millioner, opp 7,4 prosent, Segment Sverige: NOK 961,6 millioner, ned 22,0 prosent.

Se også oversikt per måned på http://www.bwghomes.no/no/Investor-Relations/Finansiell-info/Ordreinngang/.

Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 1 025 ansatte. Omsetning i 2010 var på 2,9 milliarder kroner.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.