BWG Homes ASA: BWG Homes ordreinngang september 2012

BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i september 2012 på NOK 298,9 millioner mot NOK 342,9 millioner i september 2011, en reduksjon på 12,8 prosent. Netto ordreinngang i september for segment Norge var NOK 214,7 millioner (NOK 252,6 millioner), ned 15,0 prosent. Netto ordreinngang i september for segment Sverige var NOK 84,2 millioner (NOK 90,3 millioner), ned 6,8 prosent.

Samlet netto ordreinngang for 3. kvartal 2012:
BWG Homes ASA: NOK 726,5 millioner, opp 2,6 prosent, Segment Norge: NOK 495,8 millioner, ned 1,3 prosent, Segment Sverige: NOK 230,7 millioner, opp 11,9 prosent.

Samlet netto ordreinngang hittil i år:
BWG Homes ASA: NOK 2 575,2 millioner, opp 0,5 prosent, Segment Norge: NOK 1 668,0 millioner, ned 0,6 prosent, Segment Sverige: NOK 907,2 millioner, opp 2,5 prosent.

Se også oversikt per måned på http://www.bwghomes.no/no/Investortjenester/Ordreinngang/

Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 1 000 ansatte. Omsetning i 2011 var på 3,2 milliarder kroner.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12