BWG Homes ASA: God lønnsomhet i 2. kvartal 2012; sterkt resultat i Norge, tegn til bedring i Sverige

BWG Homes konsernet hadde operative driftsinntekter på NOK 908 millioner i 2. kvartal 2012. Det er en økning på 0,7 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2011. Driftsresultatet (operativ EBITDA) ble NOK 111 millioner, en økning på 8,7 prosent. Kvartalets operative EBITDA-margin ble 12,2 prosent (11,3 prosent), og kvartalets operative EBIT-margin ble 11,9 prosent (10,6 prosent).

Konsernets ordrereserve ved utgangen av kvartalet var NOK 1 664 millioner. Det er en økning på 3,1 prosent fra årsskiftet og opp 0,2 prosent fra forrige kvartal.

Kontantstrøm fra drift for kvartalet var negativ med NOK 143 millioner mot positiv NOK 116 millioner i 2. kvartal 2011. Dette reflekterer økt aktivitet og kapitalbinding i den norske virksomheten i perioden. Netto rentebærende gjeld er økt med NOK 108 millioner fra utgangen av forrige kvartal.

- Konsernet har en god utvikling i lønnsomhet og marginer i kvartalet; i hovedsak drevet av den norske virksomheten. Dette er en konsekvens av godt salg i et marked med stor etterspørsel, samt økt volum og kontinuerlig arbeid med effektivisering av produksjonen på byggeplass. I Sverige er det fortsatt svak utvikling forårsaket av lange kjøpsprosesser både for nyproduserte boliger og i bruktmarkedet. Men det vises tegn til bedring i salget, og det siste årets omfattende forbedringsprogrammer har begynt å gi resultater i lavere kostnadsnivå, økt effektivitet og kvalitet i produksjonen. Vi er i sum godt fornøyd med omsetning og resultater i dette kvartalet, sier konsernsjef Lars Nilsen i BWG Homes ASA.

- Det underliggende behovet for nyproduserte boliger er fremdeles stort i Norge og i Sverige. Det forventes at boligmarkedet i Norge vil være sterkt fremover, og at markedet i Sverige fortsatt vil være krevende. Vi har et kontinuerlig fokus på lønnsomhet, effektivitet og videre produktutvikling, sier Lars Nilsen.

Operasjonelle hovedtall i 2. kvartal 2012*:

 • Operative driftsinntekter: NOK 908 millioner (NOK 902 millioner)
 • Operativt driftsresultat EBITDA: NOK 111 millioner (NOK 102 millioner)
 • Operativ EBITDA-margin: 12,2 % (11,3 %)
 • Operativt driftsresultat EBIT: NOK 108 millioner (NOK 96 millioner)
 • Operativ EBIT-margin: 11,9 % (10,6 %)
 • Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt: NOK -143 millioner (NOK 116 millioner)
 • Ordreinngang: NOK 937 millioner (NOK 830 millioner)
 • Ordrereserve: NOK 1 664 millioner (NOK 1 924 millioner)

Operasjonelle hovedtall i 1. halvår 2012*:

 • Operative driftsinntekter: NOK 1 750 millioner (NOK 1 829 millioner)
 • Operativt driftsresultat EBITDA: NOK 203 millioner (NOK 201 millioner)
 • Operativ EBITDA-margin: 11,6 % (11,0 %)
 • Operativt driftsresultat EBIT: NOK 196 millioner (NOK 190 millioner)
 • Operativ EBIT-margin: 11,2 % (10,4 %)
 • Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt: NOK -231 millioner (NOK -98 millioner)
 • Ordreinngang: NOK 1 848 millioner (NOK 1 857 millioner)

* De operative tallene er basert på intern driftsrapportering som avviker fra konsoliderte regnskapstall; se note 1 i kvartalsrapporten.

Konsernets resultatregnskap (IFRS) fremgår av side 10 i kvartalsrapporten.

For utfyllende og detaljerte resultater, se vedlagte kvartalsrapport.

Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00,
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.