BWG Homes ASA: Historisk sterkt resultat i 4. kvartal 2011

BWG Homes ASA hadde operative driftsinntekter på NOK 913 millioner i 4. kvartal 2011. Det er på linje med 4. kvartal 2010. Driftsresultatet (operativ EBITDA) ble NOK 126 millioner, en økning på 13,2 prosent. Kvartalets operative EBITDA-margin ble 13,8 prosent, og kvartalets operative EBIT-margin ble 13,1 prosent.

Konsernets ordrereserve ved utgangen av kvartalet var NOK 1 613 millioner, en reduksjon på 10,8 prosent i forhold til samme periode i 2010.

Kontantstrøm fra drift for kvartalet var negativ med NOK 43 millioner, i hovedsak på grunn av utbetalinger knyttet til tomtekjøp. Netto rentebærende gjeld er økt med NOK 62 millioner fra 3. kvartal 2011 og med NOK 262 millioner fra forrige årsskifte.

- Konsernet kan vise til en god lønnsomhetsutvikling i 4. kvartal med historisk sterkt driftsresultat og marginbilde. Dette er vi svært fornøyd med, særlig tatt i betraktning markedssituasjonen i Sverige. Den norske virksomheten viderefører trenden fra 3. kvartal med effektiv drift og godt salg som gir et solid resultat og meget sterke marginer i 4. kvartal og for året 2011. Den svenske virksomheten har en fortsatt krevende markedssituasjon med lavt salg, redusert leveransetakt og svak lønnsomhetsutvikling. Marginpresset er størst for Myresjöhus, mens SmålandsVillan fortsetter å levere akseptable marginer. Det er gjennomført en omfattende nedbemanning i den svenske virksomheten i 2011. En rekke forbedringsprogrammer ble igangsatt i 2011 for å oppnå bedre effektivitet, leveransekvalitet og lønnsomhetsutvikling gjennom 2012, sier konsernsjef Lars Nilsen i BWG Homes ASA.

- Det underliggende behovet for nyproduserte boliger er fremdeles stort i Norge og i Sverige. Markedet i Norge fortsetter å være sterkt. Situasjonen i Sverige vil fortsatt være krevende, men synes å ha stabilisert seg og kunder vender etter hvert tilbake, sier Lars Nilsen.

Utbytte for regnskapsåret 2011
Styret vil prioritere en styrking av konsernets soliditet og egenfinansieringsevne, og det foreslås derfor ikke utbytte for regnskapsåret 2011.

Operasjonelle hovedtall i 4. kvartal 2011*:

 • Operative driftsinntekter: NOK 913 millioner (NOK 926 millioner)
 • Operativt driftsresultat EBITDA: NOK 126 millioner (NOK 111 millioner)
 • Operativ EBITDA-margin: 13,8 % (12,0 %)
 • Operativt driftsresultat EBIT: NOK 119 millioner (NOK 107 millioner)
 • Operativ EBIT-margin: 13,1 % (11,6 %)
 • Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt: NOK -43 millioner (NOK 33 millioner)
 • Ordreinngang: NOK 634 millioner (NOK 775 millioner)
 • Ordrereserve: NOK 1 613 millioner (NOK 1 809 millioner)

Operasjonelle hovedtall for 2011*:

 • Operative driftsinntekter: NOK 3 461 millioner (NOK 3 171 millioner)
 • Operativt driftsresultat EBITDA: NOK 408 millioner (NOK 369 millioner **)
 • Operativ EBITDA-margin: 11,8 % (11,6 % **)
 • Operativt driftsresultat EBIT: NOK 386 millioner (NOK 352 millioner **)
 • Operativ EBIT-margin: 11,2 % (11,1 % **)
 • Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt: NOK -162 millioner (NOK 144 millioner)
 • Ordreinngang: NOK 3 199 millioner (NOK 3 478 millioner)

* De operative tallene er basert på intern driftsrapportering som avviker fra konsoliderte regnskapstall; se note 1 i kvartalsrapporten.
** Inkluderer tilbakeføring av NOK 8,2 millioner i 1. kvartal 2010 vedrørende pensjonsforpliktelser i Block Watne AS.

Konsernets resultatregnskap (IFRS) fremgår av side 9 i kvartalsrapporten.

For utfyllende og detaljerte resultater, se vedlagte kvartalsrapport.

Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00,
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.