BWG Homes ASA: Presentasjon av resultat for 3. kvartal 2012

BWG Homes presenterer resultat for 3. kvartal 2012 torsdag 1. november, kl 11:00. Presentasjonen holdes i møterom Aker, Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45.

Presentasjonen kan også følges direkte på http://www.bwghomes.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12