BWG Homes ASA: Rettet emisjon fullført

Det vises til pressemelding datert 14. februar 2012 om den planlagte rettede emisjonen i BWG Homes ASA ("BWG" eller "Selskapet"). BWG har plassert 34 782 608 aksjer til NOK 11,50 per aksje til eksisterende aksjeeiere og nye investorer, med et brutto proveny på NOK 399 999 992.

Forslag til emisjonsvedtak har blitt godkjent av styret i BWG. Gjennomføring av emisjonen er betinget av godkjennelse fra Selskapets aksjonærer på en ekstraordinær generalforsamling. Aksjeeiere og andre som har bestilt aksjer i emisjonen, har forpliktet seg til å stemme for emisjonen. Styret i BWG vil innkalle til en ekstraordinær generalforsamling den 7. mars 2012 kl. 10:00 der generalforsamlingen vil behandle den rettede emisjonen samt reparasjonsemisjonen.

Etter registrering av den rettede emisjonen vil det være utstedt 133 058 608 aksjer i BWG hver pålydende NOK 1,00.

Følgende primærinsidere har blitt tildelt aksjer i den rettede emisjonen:

  • Lani Industrier AS, et selskap kontrollert av Lars Nilsen, CEO i BWG, ble tildelt 5 541 800 aksjer. Total aksjebeholdning, for selskaper kontrollert av Lars Nilsen, vil etter den rettede emisjonen være 21 199 800 aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en reparasjonsemisjon på opp til NOK 40 millioner til samme kurs som i den rettede emisjonen. Reparasjonsemisjonen rettes mot eksisterende aksjonærer per 14. Februar 2012 som ikke har blitt tilbudt å delta i den rettede emisjonen. Tegningsperioden for reparasjonsemisjonen forventes å starte 21. mars 2012.

Et noteringsprospekt vil bli utarbeidet i forbindelse med noteringen av de nye aksjene utstedt i den rettede emisjonen og i forbindelse med tilbudet om nye aksjer i den påfølgende reparasjonsemisjonen.

Arctic Securities ASA er tilrettelegger og bookrunner for den rettede emisjonen og for reparasjonsemisjonen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Lars Nilsen, CEO, tlf. +47 23 24 60 00

Arnt Eriksen, CFO, tlf. +47 23 24 60 37 / +47 922 14 625 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.