BWG Homes ASA: Suksessfull plassering av nytt usikret obligasjonslån

BWG Homes ASA har suksessfullt gjennomført en plassering av et nytt usikret obligasjonslån på NOK 300 millioner med forfallsdato i mars 2015. Obligasjonslånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

Nettoprovenyet fra det nye obligasjonslånet vil bli benyttet til å refinansiere eksisterende gjeld.

Arctic Securities og SEB Merchant Banking var tilretteleggere i forbindelse med plasseringen av det nye obligasjonslånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Lars Nilsen, CEO, tel. +47 23 24 60 00
Arnt Eriksen, CFO, tel. +47 23 24 60 37, +47 922 14 625

Thomas Eitzen, SEB Enskilda, tel. +47 22 82 72 01
Fabian Qvist, Arctic Securities, tel. +47 21 01 31 91

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.