BWG Homes ASA vurderer utstedelse av nytt usikret obligasjonslån

BWG Homes ASA vurderer å utstede et nytt usikret obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet med forfallsdato i desember 2016.

Nettoprovenyet fra det foreslåtte obligasjonslånet vil bli brukt til å refinansiere eksisterende gjeld.

Arctic Securities, Nordea Markets og SEB er engasjert som tilretteleggere for det foreslåtte obligasjonslånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Lars Nilsen, CEO, tel. +47 23 24 60 00

Arnt Eriksen, CFO, tel. +47 23 24 60 37, +47 922 14 625

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.