BWG Homes kjøper Kärnhem

BWG Homes ASA har inngått avtale om kjøp av den svenske bolig- og prosjektutvikleren Kärnhem AB. BWG Homes kjøper alle aksjer i selskapet for SEK 60 millioner. Det er i tillegg fremforhandlet en earn-out-avtale som innebærer at selgerne får 50 prosent av driftsresultat før skatt og finans (EBIT) de kommende tre år fra og med 2013. Kjøpsavtalen er inngått med forutsetning om godkjennelse fra svenske konkurransemyndigheter. Gjennomføring av transaksjonen vil skje etter at slik godkjennelse er gitt, dog tidligst 2. april 2013.

Kärnhem har nye prosjekter i salg, samt et betydelig antall prosjekter som skal utvikles de kommende år, og selskapet har behov for kapital for å finansiere videre vekst. Selskapet tilføres finansiering ved at selgerne låner SEK 20 millioner av salgsvederlaget tilbake til Kärnhem AB i tre år, samtidig som BWG Homes gir selskapet en kredittramme på SEK 20 millioner ved tiltredelse av kjøpsavtalen. 

Selskapet er i dag en rendyrket prosjektutviklingsorganisasjon med en egen prosjektportefølje på ca. 250 boenheter. Selskapet kontrollerer også en utviklingsportefølje med kapasitet på i overkant av 1 500 boenheter, i hovedsak innen borettslagssegmentet.

Kärnhem har, etter flere år med gode resultater, sett en redusert lønnsomhet i 2011 og 2012. Årsakene til dette er den generelle markedssituasjonen i Sverige kombinert med intern restrukturering for å optimalisere selskapets operasjon. Kärnhem konsernet hadde i 2012 en omsetning på SEK 224,3 millioner og et resultat etter skatt på minus SEK 3,5 millioner. Selskapets bokførte egenkapital ved utgangen av 2012 utgjorde SEK 82,6 millioner.

- Kärnhem er en innarbeidet merkevare innen flerbostadshus-segmentet (rekkehus og leilighetsbygg) i Sverige, og har en god kompetanse på borettslag (BRF) som prosjektmodell. Selskapet som er nærmest gjeldfritt, er re-organisert gjennom de siste par årene og har en slank organisasjon med hovedkontor i Växjö. Med kjøpet av Kärnhem vil vi styrke BWGs strategiske satsning mot et bredere produktspekter i Sverige. Vi får umiddelbart en betydelig posisjon innen leilighetsbebyggelse og BRF; noe som vil komplettere vår eksisterende småhusproduksjon (Myresjöhus og SmålandsVillan) med flerbostadsprodukter. Vi får også tilgang til et betydelig volum av attraktive tomter i vekstområder og markedstilpassede prosjekter som er klar for realisering, sier konsernsjef Lars Nilsen, BWG Homes ASA.

- Vi har stor respekt for den utvikling Kärnhems ledelse og øvrige ansatte har fått til siden etableringen i 2003. Det er viktig for oss at dagens ledelse blir med videre for å realisere våre felles ambisjoner i det svenske markedet. Dagens hovedeier Anders Öman vil gå inn i styret i Kärnhem AB, og selskapet skal også fremover ledes av Johan Karlsson som VD. Peter Carlsson som for øvrig var med på å etablere Kärnhem, skal fortsette som prosjektsjef, sier Lars Nilsen.

- Vi har sett etter en langsiktig eier med finansiell styrke til å ta Kärnhem videre og realisere den vekst som selskapet har potensial for. For oss er BWG Homes en attraktiv samarbeidspartner, sier Anders Öman, hovedeier i Kärnhem.

Om Kärnhem

Kjernevirksomheten i Kärnhem AB er utvikling av boligprosjekter med utgangspunkt i egen tomteportefølje og egenutviklede produkter. Boligprosjektene utvikles med alle typer boliger – fra enebolig og rekkehus til leilighetsbygg. Det legges stor vekt på standardisering og gjenbruk av produkter, og boligprosjektene leveres med ferdigstilte uteområder. Tomteporteføljen har sitt tyngdepunkt i vekstområder fra Stockholm og sørover. Over 70 prosent av boligprosjektene er utbygging av borettslag (BRF). Når bygging starter, selges tomt og byggeaktivitet til borettslaget.

Kärnhem har i alt 52 ansatte som omfatter ledelse, prosjektutvikling og en enkel vegg- og vindusproduksjon. Boligbyggingen utføres av eksterne entreprenører som kjøper veggelementer og vinduer fra Kärnhems produksjon.

For mer informasjon om Kärnhem, se også www.karnhem.se

Kontaktinformasjon:

Konsernsjef i BWG, Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00,

Finansdirektør i BWG, Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

Hovedeier i Kärnhem Anders Öman, tel: +46 470 79 98 98

VD i Kärnhem AB, Johan Karlsson, tel: +46 470 79 98 73

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 1 015 ansatte. Omsetning i 2012 var på 3,5 milliarder kroner. Mer informasjon om konsernet på bwghomes.no