BWG Homes leverer økt omsetning og sterkt resultat

(Oslo 20. august 2008) BWG Homes økte driftsinntektene i 2. kvartal 2008 med NOK 81 millioner til NOK 937 millioner. Det er en vekst på 9,5 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2007 (proforma). Driftsresultatet (EBIT) for kvartalet ble NOK 112 millioner, en økning på 9,1 prosent. EBIT marginen ble 12,0 prosent.

- Tross en krevende markedssituasjon har konsernet også i dette kvartalet levert økte driftsinntekter og et sterkt resultat med tilfredsstillende marginer. Produksjonseffektiviteten er god både i den norske og den svenske virksomheten. Konsernets ordreinngang i 1. halvår var 17,2 prosent lavere enn for samme periode i 2007, og ordrereserven viser en synkende trend. Vi forventer et urolig marked også gjennom 2. halvår 2008, og at det tar lenger tid enn tidligere antatt å stabilisere etterspørselen etter nye boliger, sier konsernsjef Lars Nilsen i BWG Homes.
 
- Vi intensiverer arbeidet med å tilpasse virksomheten til markedssituasjonen fremover. I løpet av 2. halvår vil det bli gjennomført tiltak for å redusere bemanning og øvrige kostnader. Et lavere kostnadsnivå, mer produksjonseffektive produkter, fokusert salg og synergieffekter innen innkjøp av varer og tjenester vil gi effekt inn i 2009, uttaler Lars Nilsen.
 
Hovedtall 2. kvartal 2008
 •          Driftsinntekter 937 millioner kroner (856 millioner kroner). Vekst på 9,5 prosent.
 •          Driftsresultat (EBITDA) 117 millioner kroner (102 millioner kroner). Vekst på 14,9 prosent.
 •          EBITDA margin 12,5 prosent (11,9 prosent).
 •          Driftsresultat (EBIT) 112 millioner kroner (103 millioner kroner). Vekst på 9,1 prosent.
 •          EBIT margin 12,0 prosent (12,0 prosent).
 •          Resultat før skatt (EBT) 92 millioner kroner (78 millioner kroner). Vekst på 18,2 prosent.
 •          Ordreinngang 856 millioner kroner (992 millioner kroner). Ned 13,8 prosent.
 •  
  (Sammenligningstall 2. kvartal 2007 er proforma tall).
   
  Hovedtall 1.halvår 2008
 •          Driftsinntekter 1 795 millioner kroner (1 641 millioner kroner). Vekst på 9,4 prosent.
 •          Driftsresultat (EBITDA) 230 millioner kroner (198 millioner kroner). Vekst på 16,0 prosent.
 •          EBITDA margin 12,8 prosent (12,1 prosent).
 •          Driftsresultat (EBIT) 219 millioner kroner (199 millioner kroner). Vekst på 9,7 prosent.
 •          EBIT margin 12,2 prosent (12,1 prosent).
 •          Resultat før skatt (EBT) 166 millioner kroner (153 millioner kroner). Vekst på 8,9 prosent.
 •          Ordreinngang 1 592 millioner kroner (1 923 millioner kroner). Ned 17,2 prosent.
 •          Ordrereserve 1 731 millioner kroner (2 104 millioner kroner). Ned 17,7 prosent.
 •  
  (Sammenligningstall 1. halvår 2007 er proforma tall).
   
  For utfyllende og detaljerte resultater, se vedlagte kvartalsrapport.
   
  Kontaktinformasjon:
  Konsernsjef Lars Nilsen, +47 23 24 60 00
  Finansdirektør Ketil Kvalvik, +47 23 24 60 42, +47 907 71 315
   
   
  BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier i dag merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig over 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 1 270 ansatte. Proforma omsetning i 2007 var på vel 3,2 milliarder kroner.

  Dokumenter og linker