BWG Homes ordreinngang april 2010

BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i april på NOK 292,8 millioner mot NOK 279,0 millioner i april 2009, en vekst på 4,9 prosent. Netto ordreinngang i april for segment Norge var NOK 170,3 millioner (156,8 millioner), opp 8,6 prosent. Netto ordreinngang i april for segment Sverige var NOK 122,5 millioner (NOK 122,3 millioner), opp 0,2 prosent.

Samlet netto ordreinngang per april 2010:

BWG Homes ASA: NOK 1 168,6 millioner, opp 17,9 prosent, Segment Norge: NOK 685,5 millioner, opp 19,7 prosent, Segment Sverige: NOK 483,1 millioner, opp 15,4 prosent.

 

Se også oversikt per måned på http://www.bwghomes.no/no/Investor-Relations/Finansiell-info/Ordreinngang/.

 

 

Kontaktinformasjon:

Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00,

Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

 

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 850 ansatte. Omsetning i 2009 var på 2,5 milliarder kroner.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.