BWG Homes ordreinngang august 2011

BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i august på NOK 281,8 millioner mot NOK 302,8 millioner i august 2010, en reduksjon på 6,9 prosent. Netto ordreinngang i august for segment Norge var NOK 192,4 millioner (NOK 169,9 millioner), opp 13,3 prosent. Netto ordreinngang i august for segment Sverige var NOK 89,4 millioner (NOK 133,0 millioner), ned 32,8 prosent.

 

Samlet netto ordreinngang hittil i år:
BWG Homes ASA: NOK 2 220,4 millioner, ned 3,9 prosent, Segment Norge: NOK 1 426,0 millioner, opp 6,4 prosent, Segment Sverige: NOK 794,4 millioner, ned 18,1 prosent.

 

(Sammenligningstall 2010 for segment Norge og BWG Homes ASA er omarbeidet som følge av endret rapportering av merverdiavgift for segment Norge.)

 

Se også oversikt per måned på http://www.bwghomes.no/no/Investor-Relations/Finansiell-info/Ordreinngang/.

 

Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

 

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 1 025 ansatte. Omsetning i 2010 var på 2,9 milliarder kroner.

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.