BWG Homes ordreinngang desember 2009BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i desember på NOK 150,5 millioner mot NOK 77,6 millioner i desember 2008, en økning på 93,9 prosent. Netto ordreinngang i desember for segment Norge var NOK 82,6 millioner (NOK 28,1 millioner), opp 194,0 prosent. Netto ordreinngang i desember for segment Sverige var NOK 67,9 millioner (NOK 49,5 millioner), opp 37,2 prosent.

 

Samlet netto ordreinngang 4. kvartal 2009:

BWG Homes ASA: NOK 689,9 millioner, opp 206,8 prosent. Segment Norge: NOK 368,2 millioner, opp 211,2 prosent. Segment Sverige: NOK 321,7 millioner, opp 201,9 prosent.

 

Samlet netto ordreinngang per desember 2009:

BWG Homes ASA: NOK 2 881,6 millioner, opp 22,8 prosent. Segment Norge: NOK 1 587,3 millioner, opp 37,1 prosent. Segment Sverige: NOK 1 294,3 millioner, opp 8,8 prosent.

 

Se også oversikt per måned på http://www.bwghomes.no/no/Investor-Relations/Finansiell-info/Ordreinngang/ og vedlagte grafiske oversikt ”Ordreinngang per måned” fra 2006 til dato.

 

 

Kontaktinformasjon:

Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00,

Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

 

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig over 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 850 ansatte. Omsetning i 2008 var på 3,2 milliarder kroner.

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker