BWG Homes ordreinngang februar 2010

BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i februar på NOK 335,2 millioner mot NOK 257,1 millioner i februar 2009, en økning på 30,3 prosent. Netto ordreinngang i februar for segment Norge var NOK 209,4 millioner (NOK 168,4 millioner), opp 24,4 prosent. Netto ordreinngang i februar for segment Sverige var NOK 125,7 millioner (NOK 88,7 millioner), opp 41,7 prosent.

 

Samlet netto ordreinngang per februar 2010:

BWG Homes ASA: NOK 591,5 millioner, opp 39,4 prosent, Segment Norge: NOK 360,6 millioner, opp 33,3 prosent, Segment Sverige: NOK 230,9 millioner, opp 50,2 prosent.

 

Se også oversikt per måned på http://www.bwghomes.no/no/Investor-Relations/Finansiell-info/Ordreinngang/ og vedlagte grafiske oversikt "Ordreinngang per måned" fra 2006 til dato.

 

Kontaktinformasjon:

Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

 

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 850 ansatte. Omsetning i 2009 var på 2,5 milliarder kroner.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Dokumenter og linker