BWG Homes ordreinngang juli 2011

BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i juli på NOK 83,7 millioner mot NOK 113,6 millioner i juli 2010, en reduksjon på 26,4 prosent. Netto ordreinngang i juli for segment Norge var NOK 57,3 millioner (NOK 61,1 millioner), ned 6,2 prosent. Netto ordreinngang i juli for segment Sverige var NOK 26,4 millioner (NOK 52,5 millioner), ned 49,7 prosent.

 

Samlet netto ordreinngang hittil i år:
BWG Homes ASA: NOK 1 938,6 millioner, ned 3,4 prosent, Segment Norge: NOK 1 233,6 millioner, opp 5,4 prosent, Segment Sverige: NOK 705,0 millioner, ned 15,8 prosent.

 

(Sammenligningstall 2010 for segment Norge og BWG Homes ASA er omarbeidet som følge av endret rapportering av merverdiavgift for segment Norge.)

 

Se også oversikt per måned på http://www.bwghomes.no/no/Investor-Relations/Finansiell-info/Ordreinngang/.

 

Kontaktinformasjon:
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

 

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 1 025 ansatte. Omsetning i 2010 var på 2,9 milliarder kroner. 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.