BWG Homes ordreinngang juni 2010

BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i juni på NOK 274,5 millioner mot NOK 264,0 millioner i juni 2009, en vekst på 4,0 prosent. Netto ordreinngang i juni for segment Norge var NOK 120,2 millioner (NOK 141,8 millioner), ned 15,2 prosent. Netto ordreinngang i juni for segment Sverige var NOK 154,3 millioner (NOK 122,2 millioner), opp 26,2 prosent.

 

Samlet netto ordreinngang for 2. kvartal 2010:
BWG Homes ASA: NOK 849,0 millioner, opp 2,9 prosent, Segment Norge: NOK 425,1 millioner, ned 3,9 prosent, Segment Sverige: NOK 423,9 millioner, opp 10,7 prosent.

 

Samlet netto ordreinngang for 1. halvår 2010:
BWG Homes ASA: NOK 1 724,9 millioner, opp 12,2 prosent, Segment Norge: NOK 940,3 millioner, opp 9,6 prosent, Segment Sverige: NOK 784,6 millioner, opp 15,5 prosent.

 

Se også oversikt per måned på http://www.bwghomes.no/no/Investor-Relations/Finansiell-info/Ordreinngang/.

 

Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00,
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

 

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 850 ansatte. Omsetning i 2009 var på 2,5 milliarder kroner.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.