BWG Homes ordreinngang mars 2011

BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i mars på NOK 305,2 millioner mot NOK 284,4 millioner i mars 2010, en økning på 7,3 prosent. Netto ordreinngang i mars for segment Norge var NOK 188,2 millioner (NOK 154,6 millioner), opp 21,7 prosent. Netto ordreinngang i mars for segment Sverige var NOK 117,0 millioner (NOK 129,8 millioner), ned 9,8 prosent.

 

Samlet netto ordreinngang for 1. kvartal 2011:
BWG Homes ASA: NOK 935,6 millioner, opp 6,8 prosent, Segment Norge: NOK 589,2 millioner, opp 14,4 prosent, Segment Sverige: NOK 346,4 millioner, ned 4,0 prosent.

 

Se også oversikt per måned på http://www.bwghomes.no/no/Investor-Relations/Finansiell-info/Ordreinngang/.

 

Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

 

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 990 ansatte. Omsetning i 2010 var på 2,9 milliarder kroner.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.