BWG Homes ordreinngang oktober 2010

BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i oktober på NOK 242,0 millioner mot NOK 286,9 millioner i oktober 2009, en reduksjon på 15,6 prosent. Netto ordreinngang i oktober for segment Norge var NOK 121,8 millioner (NOK 161,2 millioner), ned 24,4 prosent. Netto ordreinngang i oktober for segment Sverige var NOK 120,2 millioner (NOK 125,8 millioner), ned 4,4 prosent.

 

Samlet netto ordreinngang per oktober 2010:
BWG Homes ASA: NOK 2 681,5 millioner, opp 8,2 prosent. Segment Norge: NOK 1 449,1 millioner, opp 5,0 prosent. Segment Sverige: NOK 1 232,4 millioner, opp 12,2 prosent.

 

Se også oversikt per måned på http://www.bwghomes.no/no/Investor-Relations/Finansiell-info/Ordreinngang/.

 

Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00,
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

 

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 850 ansatte. Omsetning i 2009 var på 2,5 milliarder kroner.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.