BWG Homes ordreinngang oktober 2012

BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i oktober 2012 på NOK 310,6 millioner mot NOK 234,6 millioner i oktober 2011, en økning på 32,4 prosent. Netto ordreinngang i oktober for segment Norge var NOK 206,3 millioner (NOK 157,7 millioner), opp 30,8 prosent. Netto ordreinngang i oktober for segment Sverige var NOK 104,3 millioner (NOK 76,9 millioner), opp 35,6 prosent.

Samlet netto ordreinngang hittil i år:
BWG Homes ASA: NOK 2 885,8 millioner, opp 3,1 prosent, Segment Norge: NOK 1 874,3 millioner, opp 2,1 prosent, Segment Sverige: NOK 1 011,5 millioner, opp 5,2 prosent.

Se også oversikt per måned på http://www.bwghomes.no/no/Investortjenester/Ordreinngang/

    

Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 1 023 ansatte. Omsetning i 2011 var på 3,2 milliarder kroner.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.