BWG Homes ordreinngang september 2007

(Oslo 1. oktober 2007) BWG Homes ASA (tidligere Block Watne Gruppen ASA) hadde en samlet netto ordreinngang i september på NOK 305,5 millioner mot NOK 254,1 millioner i september 2006, en økning på 20,2 prosent. Netto ordreinngang i september for segment Norge var NOK 145,5 millioner (142,2 millioner), opp 2,3 prosent. Netto ordreinngang i september for segment Sverige var NOK 160,1 millioner (111,9 millioner), opp 43 prosent.

3. kvartal 2007
BWG Homes ASA: MNOK 699,2, +0,7 %
Segment Norge: MNOK 338,9, +3,6 %
Segment Sverige: MNOK 360,2, -1,9 %
 
Per september 2007
BWG Homes ASA: MNOK 2 621,6, +7,3 %
Segment Norge: MNOK 1 117,1, -11,3 %
Segment Sverige: MNOK 1 504,5, +27,2
 
Se også oversikt per måned på http://blockwatne.no/page_omBlockWatne.asp?SiId=757&langid=537 og vedlagte grafiske oversikt "Ordreinngang per måned" fra 2006 til dato.
 
Som følge av kjøpet av Prevesta AB, rapporterer BWG Homes ASA med effekt fra juni 2007 samlet ordreinngang og fordelingen på segment Norge og segment Sverige. Samlet ordreinngang 2007 og 2006 er proforma tall. BWG Homes melder netto ordreinngang en gang i måneden.
 
 
Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, +47 23 24 60 00
Finansdirektør Ketil Kvalvik, +47 23 24 60 42, +47 907 71 315
 
BWG Homes ASA utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet omfatter i dag merkevarene Block Watne i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes selger og bygger boliger gjennom egne boligprosjekter og for kunder med egen tomt. Som en ledende boligbygger i sine markeder, leveres det årlig mer enn 2 500 nye boliger. BWG Homes har 1 275 ansatte. Pro forma omsetning i 2006 var på vel 3 milliarder kroner.
 
BWG Homes ASA er notert på Oslo Børs under symbolet BWG.

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Dokumenter og linker