BWG Homes presentasjon av regnskap for 2. kvartal 2011

BWG Homes presenterer regnskap for 2. kvartal 2011 torsdag 25. august, kl 11:00. Presentasjonen holdes i møterom Aker, Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45.

 

Presentasjonen kan også følges direkte på http://www.bwghomes.no/no/Investor-Relations/

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12