Forhåndsaksept for mulig utbetaling av utbytte for regnskapsåret 2010

I låneavtalen som ble etablert i forbindelse med refinansiering i 1. kvartal 2009, ble det avtalt at utbytte ikke kunne foreslås i låneperioden uten forhåndsaksept fra långiver. Låneperioden strekker seg til januar 2012.

 

Långiver har nå gitt forhåndsaksept til at inntil 50% av konsernets netto resultat for 2010 kan utbetales som utbytte i 2011.

 

Styret i BWG Homes ASA vil, i forbindelse med behandling av årsoppgjøret for 2010, vurdere om det skal anbefales for generalforsamlingen å utbetale utbytte for 2010, og eventuell størrelse på utbyttet. Styrets vurdering vil også fremgå av rapporten for 4. kvartal 2010 som blir offentliggjort 15. februar 2011.

 

 

Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00,
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.