Geir Skoglund ny administrerende direktør i Block Watne AS

Geir Skoglund er ansatt som administrerende direktør i Block Watne AS. Han tiltrer i løpet av mai 2013.

Geir Skoglund (46) kommer fra stillingen som teknisk direktør i Peab AS. Han har bred ledererfaring fra entreprenørvirksomhet og eiendomsutvikling. Han har hatt ledende stillinger og sittet i ledergruppen i Peab Norge siden 2008, og har tidligere hatt lederstillinger i NCC Construction AS.

Skoglund er utdannet sivilingeniør, konstruksjonsteknikk fra NTH (1995).

- Vi er glade for å få Skoglund på laget. Han bringer med seg verdifull kompetanse som vil styrke vår virksomhet og videreføre den gode driften og den velfungerende organisasjonen som Block Watne har, sier konsernsjef Lars Nilsen.

- Jeg ser frem til å overta som ny administrerende direktør i et av de mest spennende og solide boligbyggerselskapene i Norge. Jeg gleder meg til å bli kjent med medarbeiderne i Block Watne og å kunne bidra til videre utvikling av både menneskene og selskapet, sier Geir Skoglund.

Ole Feet som har vært administrerende direktør i Block Watne fra juni 2006 til dato, ble ansatt som ansvarlig for den operative virksomheten (COO) i BWG Homes-konsernet våren 2012. Han vil nå gå over i denne rollen på full tid.

Kontaktinformasjon: Konsernsjef Lars Nilsen, BWG Homes ASA, tel: +47 23 24 60 00.

Om Block Watne:
Block Watne AS er en av Norges ledende boligbyggere. Selskapet leverer årlig ca 1000 boliger. Egenutviklede boligprosjekter hvor vi håndterer hele verdikjeden fra tomtekjøp, prosjektering til salg og produksjon utgjør 90 prosent av virksomheten. Prosjektutvikling, salg og boligbygging utføres av egne ansatte gjennom 21 distriktskontorer. Av selskapets 650 ansatte er 420 tømrere. Omsetning 2011 var på 2,1 milliarder kroner. Block Watne er ISO 9001 sertifisert og eies av BWG Homes ASA.