Godkjennelse for kjøp av Kärnhem AB er mottatt

 

Konkurrensverket i Sverige har godkjent kjøpet av Kärnhem AB.

Det vises til børsmelding 12. mars 2013 hvor det fremgår at gjennomføring av kjøpet var betinget av godkjennelse fra Konkurrensverket i Sverige. På bakgrunn av mottatt godkjennelse vil kjøpet av Kärnhem AB bli gjennomført 25. april 2013.

Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 922 14 625.

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.