Godkjent årsregnskap 2008

Styret vil foreslå for generalforsamlingen at det for regnskapsåret 2008 ikke utbetales utbytte til selskapets aksjonærer. Med bakgrunn i den utfordrende markedssituasjonen og usikkerhet om utviklingen i finansmarkedene finner styret det nødvendig å prioritere styrking av selskapets egenkapital fremfor å utbetale utbytte.
 
Fullstendig årsrapport vil bli offentliggjort primo mai i forbindelse med innkalling til ordinær generalforsamling, som avholdes 26. mai 2009.
 
Kontaktperson:
Arnt Eriksen, CFO, tlf. +47 23 24 60 37, +47 922 14 625

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.