Godkjent årsregnskap 2009

 

Styret i BWG Homes ASA har godkjent konsernets og selskapets årsregnskap og årsberetning for 2009. Konsernets resultat før skatt ble NOK 116,8 millioner, og resultat etter skatt ble NOK 89,9 millioner som presentert i foreløpig regnskap 11. februar 2010.

 

Fullstendig årsrapport vil bli offentliggjort på selskapets nettside www.bwghomes.no primo mai i forbindelse med innkalling til ordinær generalforsamling som avholdes 27. mai 2010.

 

Styret vil foreslå for generalforsamlingen at det gjennomføres en nedsettelse av overkursfondet i BWG Homes ASA med NOK 1 000 000 000,- i henhold til allmennaksjeloven § 3-2 annet ledd nr 4, og at nedsettelsesbeløpet anvendes i sin helhet til avsetning til annen innskutt egenkapital.

 

 

Kontaktperson:

Arnt Eriksen, CFO, tlf. +47 23 24 60 37, +47 922 14 625

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.