Godkjent årsregnskap 2013

Styret i BWG Homes ASA har godkjent konsernets og selskapets årsregnskap og årsberetning for 2013. Resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) endte på NOK 470,6 millioner. Netto resultat ble NOK 310,7 millioner. Det tilsvarer det foreløpige regnskapet for 2013 som ble offentliggjort den 13. februar 2014.

Fullstendig årsrapport vil bli offentliggjort på bwghomes.no i forbindelse med innkalling til den ordinære generalforsamling som avholdes 22. mai 2014.

Kontaktperson:

Arnt Eriksen, CFO, tel: +47 922 14 625

BWG Homes konsernet utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 1 010 ansatte. Operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. Mer informasjon om konsernet på bwghomes.no.

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.