Godt resultat og forbedrede marginer tross en tøff vinter

BWG Homes ASA hadde operative driftsinntekter på NOK 664 millioner i 1. kvartal 2010. Det er en reduksjon på 1,8 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2009. Driftsresultatet (operativt EBITDA) ble NOK 83 millioner, en økning på 15,3 prosent. Kvartalets operative EBITDA- margin ble 12,5 prosent, og kvartalets operative EBIT-margin ble 11,8 prosent.

 

Konsernets ordrereserve ved utgangen av kvartalet var NOK 1 681 millioner. Ordrereserven har økt med 50,2 prosent i forhold til samme periode i 2009.

 

Kontantstrøm fra drift for kvartalet var negativ med NOK 25 millioner, noe som er på nivå med samme kvartal i 2009. Netto rentebærende gjeld økte med NOK 23 millioner fra årsskiftet, men er NOK 365 millioner lavere enn ved utgangen av 1. kvartal 2009.

 

- Stabil drift og god utvikling i salget har resultert i at omsetningen i kvartalet er på linje med 1. kvartal 2009, selv om en streng vinter med til dels store snømengder forårsaket forsinkelser i produksjonen på byggeplassene både i Norge og Sverige. Vi vurderer driftsresultatet og marginbildet som tilfredsstillende, og en solid start på året 2010, sier konsernsjef Lars Nilsen i BWG Homes.

 

- Etterspørselen etter nye boliger er økende både i Norge og Sverige. Med bakgrunn i godt salg og økt ordrereserve vil kapasitet og produksjonstakt gradvis bli trappet opp gjennom 2010, samtidig som vi opprettholder fokus på kostnadsnivå og effektivitetsforbedringer.

 

 

Operasjonelle hovedtall i 1. kvartal 2010 *:

 • Operative driftsinntekter: NOK 664 millioner (NOK 677 millioner)
 • Operativt driftsresultat EBITDA: NOK 83 millioner (NOK 72 millioner)
 • Operativ EBITDA-margin: 12,5% (10,6%)
 • Operativt driftsresultat EBIT: NOK 79 millioner (NOK 61 millioner)
 • Operativ EBIT-margin: 11,8% (9,0%)
 • Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt: NOK -25 millioner (NOK -25 millioner)
 • Ordreinngang: NOK 876 millioner (NOK 712 millioner)
 • Ordrereserve: NOK 1 681 millioner (NOK 1 119 millioner)

 

Konsernregnskapets hovedtall (IFRS):

 • Driftsinntekter: NOK 637 millioner, opp 11,4 prosent
 • Driftsresultat EBITDA: NOK 61 millioner, opp 56,9 prosent
 • Driftsresultat EBT: NOK 50 millioner, en forbedring på NOK 82 millioner

 

* De operative tallene er basert på intern driftsrapportering som avviker fra konsoliderte regnskapstall; se note 1 i kvartalsrapporten.

 

 

For utfyllende og detaljerte resultater, se vedlagte kvartalsrapport.

 

 

Kontaktinformasjon:

Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00,

Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Dokumenter og linker