Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASADet innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag 12. februar kl 09:00 i selskapets lokaler, Munkedamsveien 45, Oslo.

Styret foreslår følgende dagsorden:

 

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Harald Walther. Fortegnelse over møtende aksjonærer.

2. Valg av møteleder.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

4. Valg av én person til medundertegne protokollen.

5. Styrets forslag til vedtektsendring i forbindelse med innkalling til generalforsamling.

6. Styrets forslag til vedtektsendring om registreringsfrist i aksjeeierregisteret som vilkår for å stemme og delta på generalforsamlingen.

 

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling med møteseddel og fullmaktsskjema sendes alle aksjonærer. Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anmodes om å melde fra om dette ved innsending av møteseddel eller fullmaktsskjema innen onsdag 10. februar kl 16:00. Fullmakt kan, om ønskelig, gis til styreleder Harald Walther eller konsernsjef Lars Nilsen.

 

Innkalling er tilgjengelig på selskapets nettside www.bwghomes.no

 

 

Oslo, den 22. januar 2010

 

For styret i BWG Homes ASA

 

Harald Walther

Styreleder

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.