Innkalling til obligasjonseiermøte

Obligasjonseiermøte avholdes 12. september 2014 kl. 13:00 i lokalene til Nordic Trustee ASA, Haakon VIIs gt. 1, 0161 Oslo, 6. etg.

Innkalling med agenda er vedlagt.