Krevende 4. kvartal. Lånebetingelser er reforhandlet.

Det er i 4. kvartal gjennomført en nedskrivning av goodwill med NOK 226 millioner, og engangskostnader på NOK 11 millioner knyttet til nedbemanning i den svenske virksomheten er utgiftsført i kvartalet.
 
- Nedgangen i kvartalet skyldes et meget vanskelig marked som følge av en betydelig forsterket internasjonal finansiell uro. Tross en meget krevende markedssituasjon har konsernet levert akseptable marginer, sier konsernsjef Lars Nilsen i BWG Homes.
 
- Et betydelig fall i antall boliger for salg i både brukt og nybolig segmentet den siste tiden, grunnet både prisjusteringer og betydelig lavere renter, antyder at salget av boliger forbedres fra et historisk lavt nivå i 4. kvartal. Både den norske og den svenske virksomheten opplever nå en klar økning i antall potensielle boligkjøpere på visninger og større etterspørsel etter våre produkter, understreker Nilsen.
 
Det er inngått nye covenants og låneavtaler med Nordea som sikrer finansiering de kommende tre år. De justerte betingelsene gir konsernet nødvendig fleksibilitet og handlingsrom gjennom en krevende periode.
 
Som et ytterligere ledd i å styrke konsernets arbeidskapital, vil styret gjennomføre en rettet emisjon i størrelsesorden NOK 100 til NOK 140 millioner, med en påfølgende reparasjonsemisjon opp til NOK 40 millioner. Styret har fullmakt fra generalforsamlingen til å gjennomføre emisjonen.
 
Hovedtall 4. kvartal 2008
Driftsinntekter: 721 millioner kroner (931 millioner kroner). Ned 22,5 prosent.
Driftsresultat EBITDA før restrukturering: 69 millioner kroner (155 millioner kroner). Ned 55,6 prosent.
EBITDA margin før restrukturering: 9,6 prosent (16,7 prosent).
Driftsresultat EBIT før nedskrivning og restrukturering: 68 millioner kroner (138 millioner kroner). Ned 50,5 prosent.
EBIT margin før nedskrivning og restrukturering: 9,5 prosent (14,8 prosent).
Ordreinngang: 225 millioner kroner (765 millioner kroner). Ned 70,6 prosent.
 
Foreløpige hovedtall 2008
Driftsinntekter: 3 172 millioner kroner (2 572). Opp 23,3 prosent
Driftsresultat EBITDA før restrukturering: 379 millioner kroner (385 millioner kroner). Ned 1,6 prosent
EBITDA margin før restrukturering: 12,0 % (15,0 %)
Driftsresultat EBIT før nedskrivning og restrukturering: 358 millioner kroner (345 millioner kroner). Opp 3,8 prosent
EBIT margin før nedskrivning og restrukturering: 11,3 prosent (13,4 prosent)
Ordreinngang: 2 347 millioner kroner (3 387 millioner kroner). Ned 30,7 prosent
 
 
For utfyllende og detaljerte resultater, se vedlagte kvartalsrapport.
 
Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00,
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.
 

Dokumenter og linker