Lani Industrier AS selger ca. 18,4 millioner aksjer i BWG Homes ASA til OBOS

 

Konsernsjef Lars Nilsen har solgt ca. 18,4 millioner aksjer i BWG Homes ASA ("BWG"), tilsvarende ca. 13,5 % av aksjene og stemmene i selskapet, gjennom Lani Industrier AS til Oslo Bolig- og Sparelag ("OBOS"). OBOS er før transaksjonen største aksjonær i BWG og vil etter aksjekjøpet inneha nærmere en tredjedel av selskapets utestående aksjer. Lars Nilsens selskaper vil etter salget inneha ca. 3,2 millioner aksjer som tilsvarer ca. 2,3 % aksjene og stemmene i selskapet.

- Jeg gjort mange vurderinger etter at OBOS henvendte seg til Lani Industrier AS i denne sammenheng, og valget om å selge har ikke vært enkelt. Vi har respekt for OBOS som stor eier innen flere eiendomsrelaterte selskaper i Norge, og i BWG har vi satt pris på OBOS som medaksjonær og aktiv bidragsyter i selskapets styre i de siste to årene. Det er viktig for oss og aksjonærene i BWG at selskapet har en profesjonell og langsiktig hovedeier som kan sikre stabilitet og løfteevne fremover. OBOS, slik vi har erfart, har både vilje og evne til å oppfylle dette, sier Lars Nilsen.

- Lars Nilsen har vært en sentral person i utviklingen av BWG over lang tid, og selskapet har gjennom hans lederskap fått en solid posisjon i boligmarkedet og kan vise til solide resultater. OBOS er fornøyd med å kunne styrke eierposisjonen i BWG, og ser frem til å videreutvikle selskapet i et langsiktig perspektiv. OBOS støtter valgkomiteens innstilling om at Lars Nilsen velges inn i styret i BWG, sier Martin Mæland, administrerende direktør i OBOS.

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.