Myresjöhus bygger for HSB

BWG Homes ASA's datterselskap Myresjöhus AB har inngått en avtale med HSB om leveranse av 35 boliger til HSB's boligprosjektet i Sundsvall, Sverige. HSB er Sveriges største, riksdekkende boligbyggerlag. Avtalen omfatter hele prosessen, fra utvikling til innflytningsklare boliger, og har en kontraktsverdi på ca SEK 57 millioner.

 

Myresjöhus skal levere 35 rekkehus til dette boligprosjektet som ligger nær sentrum i Sundsvall. Prosjektet er i oppstartsfasen, og innflytting er planlagt til vinteren 2011/2012.

 

- Vi har funnet en samarbeidspartner som kan oppfylle våre behov, og som kan vurdere helheten og samtidig har de riktige produktene, sier Christer Berglund, adm. direktør i HSB, region Mitt.

 

- Vi er svært fornøyd med å få denne avtalen. Myresjöhus og HSB har i mange år hatt et godt samarbeid i ulike deler av Sverige. Vi utfyller hverandre kompetansemessig og arbeider kontinuerlig med forbedringer, til glede for forbrukerne, sier Mikael Olsson, adm. direktør i Myresjöhus.

 

Kontaktinformasjon:
Adm. direktør Christer Berglund, HSB Mitt AB, Tel: +46 70 647 14 78
Adm. direktør Mikael Olsson, Myresjöhus AB, Tel: +46 70 602 15 77

 

Finansdirektør Arnt Eriksen, BWG Homes ASA, Tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625
Konsernsjef Lars Nilsen, BWG Homes ASA, Tel: +47 23 24 60 00

 

Om HSB
HSB region Mitt tilbyr et omfattende utvalg av eiendomsdrift og boligtjenester. Vi forvalter over 200 borettslag og et stort antall offentlige og private eiendommer. Vi selger også nybygde boliger. HSB region Mitt er en del av et landsomfattende samarbeid som omfatter mer enn en halv million medlemmer og nærmere 4.000 borettslag.


Om Myresjöhus

Myresjöhus AB er en av Sveriges ledende småhusprodusenter. Vi leverer årlig om lag 1000 boliger, gjennom egenutviklede prosjekter, partnerskap med profesjonelle aktører og til kunder med egen tomt. Vi har ca 45 salgskanaler over hele Sverige, og sammen med vårt søsterselskap SmålandsVillan AB, har vi ca 11 % markedsandel og en omsetning på ca SEK 1,6 milliarder kroner. Myresjöhus og SmålandsVillan eies av børsnoterte BWG Homes ASA.
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.