Ole Feet utnevnes til konsernsjef i BWG Homes ASA

Lars Nilsen har meddelt styret at han ønsker å fratre som konsernsjef for å gå inn i konsernets styre. Styret ansetter COO i BWG Homes ASA, Ole Feet, som ny konsernsjef.

Lederskiftet gjennomføres i forbindelse med generalforsamlingen den 24. mai. Styret har gjennomført en rekrutteringsprosess og har besluttet å ansette Ole Feet som ny konsernsjef. Ole Feet tiltrer stillingen fra det tidspunkt Lars Nilsen fratrer.

- Vi anser Ole Feet som en meget kvalifisert leder med inngående kunnskap om konsernets virksomhet både i Norge og Sverige. Block Watne har under hans ledelse levert gode resultater gjennom mange år. Vi er glade for at han har takket ja til å overta som konsernsjef, sier styreleder Eva Eriksson.

- I over 20 år med operativt lederansvar for Block Watne og senere BWG, har jeg kontinuerlig vurdert beste leder på rett plass. Dette var bakgrunn for at min nærmeste medarbeider, Ole Feet, tok over som administrerende direktør for Block Watne i 2006. Ole Feet har siden våren 2012 også hatt rollen som COO i BWG Homes ASA med ansvar for all operativ virksomhet i konsernet. Det gleder meg at styret deler min oppfatning om at Ole Feet er den beste til å lede konsernet fremover. Jeg er trygg på at konsernet får en kompetent og erfaren leder med stor arbeidskapasitet og motivasjon til å skape gode resultater, og jeg ser frem til å følge konsernet videre i min nye rolle, sier Lars Nilsen.

Aksjonærvalgte styremedlemmer er på valg på den ordinære generalforsamlingen som avholdes 24. mai 2013. Dagens styreleder har frasagt seg gjenvalg. Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer og styreleder vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Innkallingen offentliggjøres som børsmelding den 3. mai og publiseres samtidig på bwghomes.no.

Kontaktinformasjon:

Styreleder Eva Eriksson, tel: +46 706 443 497

Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00

COO Ole Feet, tel: +47 900 91 230

 

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 1 015 ansatte. Omsetning i 2012 var på 3,5 milliarder kroner. Mer informasjon om konsernet på bwghomes.no

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.