Presentasjonsmateriale 2. kvartal 2011

Presentasjonen for 2. kvartal 2011 som holdes 25. august 2011 kl 11:00 i Vika Atrium konferansesenter, Oslo er vedlagt. Web-cast av presentasjonen er tilgjengelig på http://www.bwghomes.no/no/Investor-Relations/

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker