Protokoll ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt i BWG Homes AS fredag 26. september 2014 kl. 08:00 i selskapets lokaler, Oslo. Generalforsamlingen fattet enstemmig vedtak om kapitalforhøyelse ved rettet emisjon: 

  1. Selskapets aksjekapital forhøyes med kr 13 879 000,- ved utstedelse av 13 879 000 nye aksjer.
  2. Pålydende per aksje er kr 1,-.
  3. Tegningskursen skal være kr 17,86 per aksje.
  4. De nye aksjene skal innbetales innen 1. oktober 2014.
  5. Pengene vil umiddelbart være disponible på selskapets konto i Nordea.
  6. Vedtektenes § 4 endres slik: «Selskapets aksjekapital er kr 150 000 000,- fordelt på 150 000 000 aksjer, hver pålydende kr 1.»

Signert protokoll er vedlagt.

Kontaktperson:

Ole Feet, konsernsjef BWG, tel: +47 900 91 230