Protokoll ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt i BWG Homes AS fredag 26. september 2014 kl. 08:00 i selskapets lokaler, Oslo. Generalforsamlingen fattet enstemmig vedtak om kapitalforhøyelse ved rettet emisjon: 

  1. Selskapets aksjekapital forhøyes med kr 13 879 000,- ved utstedelse av 13 879 000 nye aksjer.
  2. Pålydende per aksje er kr 1,-.
  3. Tegningskursen skal være kr 17,86 per aksje.
  4. De nye aksjene skal innbetales innen 1. oktober 2014.
  5. Pengene vil umiddelbart være disponible på selskapets konto i Nordea.
  6. Vedtektenes § 4 endres slik: «Selskapets aksjekapital er kr 150 000 000,- fordelt på 150 000 000 aksjer, hver pålydende kr 1.»

Signert protokoll er vedlagt.

Kontaktperson:

Ole Feet, konsernsjef BWG, tel: +47 900 91 230

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.