Resultat og fullføring av etterfølgende emisjon

I et styremøte avholdt 30. mars 2009, har styret i BWG Homes godkjent tildelingen av nye aksjer i henhold til tildelingsprinsippene i generalforsamlingsvedtaket av 6. mars 2009 om økning av aksjekapitalen i BWG Homes og i Prospektet datert 13. mars 2009. BWG Homes sin aksjekapital vil således bli økt med NOK 4 276 000 ved utstedelse av 4 276 000 nye aksjer, hver med pålydende NOK 1,00. Aksjene er tegnet til tegningskurs NOK 5,00. Etter registrering av aksjekapitaløkningen i forbindelse med utstedelse av de nye aksjene i Tilbudet, vil totalt antall utestående aksjer i BWG Homes øke fra 94 000 000 til 98 276 000.
 
De nye aksjene som utstedes ved Tilbudet vil noteres på Oslo Børs så snart kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, hvilket er forventet å skje omkring 7. april 2009.
 
For ytterligere detaljer vedrørende Tilbudet vises det til Prospektet datert 13. mars 2009.
 
Følgende primærinnsidere ble tildelt aksjer i emisjonen:
 
Harald Walther inkludert nærstående (styreleder i BWG Homes ASA) ble tildelt 127 500 aksjer. Totalt antall aksjer etter emisjonen vil være 417 500 aksjer.
 
Petter Neslein inkludert nærstående (styremedlem i BWG Homes ASA) ble tildelt 600 000 aksjer. Totalt antall aksjer etter emisjonen vil være 810 000 aksjer.
 
Mikael Olsson (CEO i BWG Homes AB) ble tildelt 20 000 aksjer. Totalt antall aksjer etter emisjonen vil være 136 279 aksjer.
 
Jonas Karlsson (CFO i BWG Homes AB) ble tildelt 20 000 aksjer. Totalt antall aksjer etter emisjonen vil være 113 023 aksjer.
 
Mats Huseby (økonomisjef i Block Watne AS) ble tildelt 16 000 aksjer. Totalt antall aksjer etter emisjonen vil være 36 000 aksjer.
 
 
Arctic Securities ASA har vært engasjert som tilrettelegger for Tilbudet.
 
 
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
 
Lars Nilsen, CEO, tlf. +47 23 24 60 00
Arnt Eriksen, CFO, tlf. +47 23 24 60 37, +47 922 14 625
 
 
Important Notices
The contents of this announcement have been prepared by and are the sole responsibility of BWG Homes ASA (BWG). Arctic Securities ASA is acting exclusively for BWG and no one else and will not be responsible to anyone other than BWG for providing the protections afforded to their respective clients, or for advice in relation to the contemplated private placement and possible subsequent Offering, the contents of this announcement or any of the matters referred to herein.
 
The distribution of this announcement and other information in connection with the Offering may be restricted by law in certain jurisdictions. Persons into whose possession this announcement or such other information should come are required to inform themselves about and to observe any such restrictions.
 
This announcement may not be used for, or in connection with, and does not constitute, any offer to sell, or an invitation to purchase, any securities. The Offering will not be made in any jurisdiction or in any circumstances in which such offer or solicitation would be unlawful.
  
The BWG shares have not been and will not be registered under the applicable securities laws of the United States, Australia, Canada or Japan and may not be offered or sold within the United States, Australia, Canada or Japan.
 
In the United Kingdom, this announcement is directed only at persons who (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended, the Financial Promotion Order), (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) (high net worth companies, unincorporated associations etc) of the Financial Promotion Order, (iii) are outside the United Kingdom, or (iv) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated. This announcement is directed only at such persons and must not be acted on or relied on by persons in the United Kingdom who are not such persons. Any investment or investment activity to which this announcement relates is available in the United Kingdom only to such persons and will be engaged in only with such persons and no other persons in the United Kingdom should rely or act upon this announcement.
 
All investment is subject to risk. The value of the BWG shares may go down as well as up. Past performance is no guarantee of future returns. Potential investors are advised to seek expert financial advice before making any investment decision.
 

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.