Resultatoppdatering 4. kvartal 2009

BWG Homes forventer å rapportere bedre resultater for 4. kvartal 2009 enn for tilsvarende kvartal i 2008. Resultatene vil også være vesentlig sterkere enn konsensus fra tilgjengelige analyser.

Det forventes at driftsinntektene vil ende på ca NOK 650 millioner for kvartalet, og at EBITDA (driftsresultat før avskrivninger) vil utgjøre ca NOK 78 millioner.

Årsaken til det relativt sterke resultatet er i hovedsak fullføring av større boligprosjekter i den norske virksomheten (Block Watne) hvor resultatanslagene har vist seg for konservative. Driftsinntekter for den norske virksomheten forventes å utgjøre ca NOK 390 millioner i 4. kvartal 2009 med EBITDA på ca NOK 70 millioner. Driftsinntekter for den svenske virksomheten (Myresjöhus og SmålandsVillan) forventes å utgjøre ca NOK 260 millioner med EBITDA på ca NOK 18 millioner.

Ovennevnte innebærer ingen endringer i prinsippene for prosjektvurderinger som selskapet anvender.

For øvrig vises til den annonserte presentasjonen av 4. kvartal 2009 og foreløpig resultat for 2009 som finner sted i Vika Atrium 11. februar 2010 kl 11:00.

 

Kontaktinformasjon:

Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00,

Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig over 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 850 ansatte. Omsetning i 2008 var på 3,2 milliarder kroner.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12