Resultatoppdatering for 4. kvartal 2013

BWG Homes konsernet forventer å rapportere operativ EBITDA på ca. NOK 105 millioner for 4. kvartal 2013 (NOK 146 millioner i 4. kvartal 2012). Konsensus fra tilgjengelige analyser synes å ligge noe høyere. Kvartalets EBITDA under IFRS forventes å bli ca. NOK 200 millioner (NOK 135 millioner i 4. kvartal 2012). 

Operativ EBITDA for året 2013 forventes å bli ca. NOK 458 millioner (NOK 457 millioner i 2012), og EBITDA under IFRS for året 2013 forventes å bli ca. NOK 470 millioner (NOK 414 millioner i 2012).

Avviket i forhold til konsensus i 4. kvartal 2013 skyldes i hovedsak lavere ordreinngang i segment Block Watne (ref. pressemelding 3. januar 2014). Block Watne har allerede iverksatt tiltak for å redusert faste kostnader med i størrelsesorden ca. NOK 50 millioner, og i november 2013 ble det gjennomført en nedbemanning med ca. 15 prosent. Nedbemanningen vil gi effekt i løpet av 1. kvartal 2014.

Block Watnes beholdning av ferdige usolgte boliger har økt fra 62 enheter ved utgangen av 3. kvartal til 99 enheter ved utgangen av 4. kvartal. Konsernets netto rentebærende gjeld har økt med NOK 118 millioner i 4. kvartal. Alle covenants er overholdt.

Styret vil vurdere å avvike fra et utbyttenivå på minimum 50 prosent av ordinært resultat etter skatt som ble kommunisert våren 2013. Styrets forslag til utbytte for regnskapsåret 2013 vil bli kommunisert ved fremleggelsen av resultat for 4. kvartal 2013.

Resultat for 4. kvartal 2013 og foreløpig resultat for 2103 vil bli presentert torsdag 13. februar kl. 11:00 i Vika Atrium konferansesenter, Oslo.

Kontaktinformasjon:

Konsernsjef Ole Feet, tel: +47 900 91 230

Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 922 14 625

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 1 080 ansatte. Omsetning i 2012 var på 3,5 milliarder kroner. Mer informasjon om konsernet på bwghomes.no.