Solid resultat og sterke marginer

 

BWG Homes ASA hadde operative driftsinntekter på NOK 662 millioner i 3. kvartal 2010. Det er en økning på 23,9 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2009. Driftsresultatet (operativ EBITDA) ble NOK 83 millioner, en økning på 59,3 prosent. Kvartalets operative EBITDA-margin ble 12,5 prosent, og kvartalets operative EBIT-margin ble 11,8 prosent.

 

Konsernets ordrereserve ved utgangen av kvartalet var NOK 1 903 millioner. Ordrereserven har økt med 37,1 prosent i forhold til samme periode i 2009.

 

Kontantstrøm fra drift for kvartalet var positiv med NOK 32 millioner. Netto rentebærende gjeld er redusert med NOK 102 millioner fra årsskiftet, og er NOK 252 millioner lavere enn ved utgangen av 3. kvartal 2009.

 

- Fortsatt økt produksjonskapasitet og effektiv drift kombinert med godt salg har resultert i vekst i omsetningen og i resultater. Vi er godt fornøyd med driftsresultatet og marginbildet. Konsernet har en tilfredsstillende ordrereserve, og markedsutsiktene er positive. Dette bør gi et solid grunnlag for videre vekst og resultatforbedring. At långiver nå har åpnet for utbetaling av utbytte ser vi på som en ytterligere bekreftelse av konsernets finansielle styrke, sier konsernsjef Lars Nilsen i BWG Homes ASA.

 

- Det arbeides med forbedringsprogrammer for å effektivisere og ytterligere standardisere produksjonen i fabrikk og på byggeplass. Dette forventes å gi positiv effekt inn i 2011. Anskaffelse av nye tomteområder, særlig i Sverige, har høy prioritet for å kunne utvikle flere boligprosjekter i egen regi, sier Lars Nilsen.

 

 

Operasjonelle hovedtall i 3. kvartal 2010*:

 • Operative driftsinntekter: NOK 662 millioner (NOK 534 millioner)
 • Operativt driftsresultat EBITDA: NOK 83 millioner (NOK 52 millioner)
 • Operativ EBITDA-margin: 12,5 % (9,7 %)
 • Operativt driftsresultat EBIT: NOK 78 millioner (NOK 47 millioner)
 • Operativ EBIT-margin: 11,8 % (8,8 %)
 • Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt: NOK 32 millioner (NOK 116 millioner)
 • Ordreinngang: NOK 738 millioner (NOK 654 millioner)
 • Ordrereserve: NOK 1 903 millioner (NOK 1 338 millioner)

 

Operasjonelle hovedtall akkumulert per 30.09.2010*:

 • Operative driftsinntekter: NOK 2 082 millioner (NOK 1 878 millioner)
 • Operativt driftsresultat EBITDA: NOK 258 millioner (NOK 189 millioner)
 • Operativ EBITDA-margin: 12,4 % (10,1 %)
 • Operativt driftsresultat EBIT: NOK 245 millioner (NOK 168 millioner)
 • Operativ EBIT-margin: 11,7 % (9,0 %)
 • Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt: NOK 110 millioner (NOK 169 millioner)
 • Ordreinngang: NOK 2 462 millioner (NOK 2 192 millioner)

 

* De operative tallene er basert på intern driftsrapportering som avviker fra konsoliderte regnskapstall; se note 1 i kvartalsrapporten.

 

Konsernets resultatregnskap (IFRS) fremgår av side 9 i kvartalsrapporten.

 

For utfyllende og detaljerte resultater, se vedlagte kvartalsrapport.

 

 

Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00,
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Dokumenter og linker