Solide resultater for 4. kvartal og året 2005 for Block Watne

(Oslo 13. februar 2006) Konsernet Block Watne Gruppen ASA ble dannet ved selskapets kjøp av samtlige aksjer i Block Watne AS og Hetlandhus AS den 30.11.05. All virksomhet i konsernet skjer i datterselskapet Block Watne AS.
 
Block Watne AS hadde i 4. kvartal 2005 driftsinntekter på 397 millioner kroner mot 316 millioner kroner for samme periode i 2004, tilsvarende en økning på 26 %. For 2005 er driftsinntektene 1.491 millioner kroner mot 1.228 millioner kroner i 2004 som er en økning på 21 %. Resultatet før renter og skatt (EBIT) i 4. kvartal 2005 er 72 millioner kroner mot 49 millioner kroner for samme periode i 2004. Dette er en økning på 46 %. For 2005 er EBIT på 228 millioner kroner mot 157 millioner kroner i 2004, tilsvarende en økning på 46 %.
 
Konsernet Block Watne Gruppen ASA ble dannet den 30.11.05. Konsernet rapporterer følgelig kun regnskapstall for desember 2005. Konsernet fikk i denne perioden en omsetning på 89,6 millioner kroner og en EBIT på 11,4 millioner kroner (NGAAP). I tillegg presenteres 4. kvartalstall og foreløpige 2005 tall for Block Watne AS for lettere å kunne sammenligne med historiske tall.
 
Datterselskapet Block Watne AS
Block Watne AS hadde i 4. kvartal 2005 driftsinntekter på 397 millioner kroner mot 316 millioner kroner for samme periode i 2004. Dette tilsvarer en økning på 26 %. For 2005 er driftsinntektene 1.491 millioner kroner mot 1.228 millioner kroner i 2004 som er en økning på 21 %.
 
Resultatet før renter og skatt (EBIT) i 4. kvartal 2005 er 72 millioner kroner mot 49 millioner kroner for samme periode i 2004. Dette er en økning på 46 %. For 2005 er EBIT på 228 millioner kroner mot 157 millioner kroner i 2004, tilsvarende en økning på 46 %.
 
Netto finansposter i 4. kvartal 2005 var 3 millioner kroner mot 2 millioner kroner i 4. kvartal 2004. For hele 2005 var netto finansposter 12 millioner kroner mot 11 millioner kroner i 2004.
 
Resultat før skatt (EBT) er 68 millioner kroner for 4. kvartal 2005 mot 47 millioner kroner for samme periode i 2004, som er en økning på 43 %. EBT for 4. kvartal 2005 reflekterer en relativt høy andel endelig avsluttede prosjekter i kvartalet isolert. For 2005 har selskapet en EBT på 216 millioner kroner mot 146 millioner kroner for året 2004, som er en økning på 48 %.
 
- Oppsummert for 2005 kan selskapet vise til vesentlig økning i driftinntekter, sterk resultatforbedring, øket ordrereserve og god kontantstrøm. Dette gir selskapet god inngangsfart i 2006, sier konsernsjef Lars Nilsen.

Proforma regnskaper for konsernet Block Watne Gruppen ASA
Proforma regnskaper for Block Watne Gruppen ASA er basert på de virkelige regnskapene for konsernselskapene i 2005 og 2004. Varekost er korrigert for tilbakeføring av merverdi i tomter fremkommet ved kjøpet av Block Watne AS. I tillegg er det inkludert finansposter som om konsernet Block Watne Gruppen ASA var etablert pr 01.01.2004. Disse korrigeringer har ingen kontanteffekt.
 
Alle regnskaper er utarbeidet i henhold til IFRS, med mindre noe annet er angitt.
 
For fullstendig regnskapsinformasjon vises til vedlagte kvartalsrapport.
 

Kontaktpersoner: <!-- hugin-supplied --><br> Konsernsjef Lars Nilsen, +47 23 24 60 00 <!-- hugin-supplied --><br> Finansdirektør Ketil Kvalvik, +47 90 77 13 15

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.