Solide resultater i Norge og positiv utvikling i Sverige i 2. kvartal 2013

Report this content

BWG Homes konsernet hadde operative driftsinntekter på NOK 1 053 millioner i 2. kvartal 2013. Det er en økning på 15,9 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2012. Driftsresultatet (operativ EBITDA) ble NOK 130 millioner, en økning på 17,2 prosent. Kvartalets operative EBITDA-margin ble 12,3 prosent, og kvartalets operative EBIT-margin ble 11,9 prosent.

Konsernets ordrereserve ved utgangen av kvartalet var NOK 1 805 millioner. Det er en økning på NOK 141 millioner sammenlignet med samme periode i 2012 som i hovedsak skyldes økt ordrereserve i den svenske virksomheten BWG Homes AB og konsolidert ordrereserve for mai og juni i Kärnhem.

Kvartalets kontantstrøm fra drift utgjorde NOK 48 millioner mot negativ NOK 143 millioner i 2. kvartal 2012. Netto rentebærende gjeld er redusert med NOK 1,6 millioner fra forrige kvartal.

- Konsernet kan vise til økt omsetning og solide resultater også i 2. kvartal. Block Watne viderefører trenden fra de foregående kvartaler med godt salg, vekst i omsetning og lønnsomhet. Flere indikatorer tyder nå på at svensk økonomi er i svakt bedring, og boligkjøperne vender tilbake til markedet. BWG Homes AB har utviklet seg positivt gjennom de siste tre kvartalene med økt salg og bedre resultater, selv om nivåene fortsatt er lave. Vårt nye selskap Kärnhem rapporteres for første gang og viser tilfredsstillende utvikling i tråd med de planer som var lagt ved oppkjøpstidspunktet, sier konsernsjef Ole Feet i BWG Homes ASA.

- Det er fortsatt god etterspørsel etter boliger i Norge, og vi forventer en stabil utvikling i dette markedet. Det er et stort udekket behov for boliger i Sverige. Med vår satsning på nye produkter, egenregiproduksjon og BRF-prosjekter, er vi posisjonert for en større del av det svenske boligmarkedet, sier Ole Feet.

Operasjonelle hovedtall for 2. kvartal 2013*:

 • Operative driftsinntekter: NOK 1 053 millioner (NOK 908 millioner)
 • Operativt driftsresultat EBITDA: NOK 130 millioner (NOK 111 millioner)
 • Operativ EBITDA-margin: 12,3 % (12,2 %)
 • Operativt driftsresultat EBIT: NOK 125 millioner (NOK 108 millioner)
 • Operativ EBIT-margin: 11,9 % (11,9 %)
 • Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt: NOK 48 millioner (NOK -143 millioner)
 • Ordreinngang: NOK 1 088 millioner (NOK 937 millioner)
 • Ordrereserve: NOK 1 805 millioner (NOK 1 664 millioner)
 • Boliger i produksjon: 1 226 (1 182)
 • Boliger solgt: 431 (389)
 • Boliger overlevert: 460 (371)

Operasjonelle hovedtall for 1. halvår 2013*:

 • Operative driftsinntekter: NOK 1 992 millioner (NOK 1 750 millioner)
 • Operativt driftsresultat EBITDA: NOK 254 millioner (NOK 203 millioner)
 • Operativ EBITDA-margin: 12,7 % (11,6 %)
 • Operativt driftsresultat EBIT: NOK 245 millioner (NOK 196 millioner)
 • Operativ EBIT-margin: 12,3 % (11,2 %)
 • Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt: NOK -165 millioner (NOK -231 millioner)
 • Ordreinngang: NOK 2 129 millioner (NOK 1 848 millioner)
 • Boliger solgt: 864 (758)
 • Boliger overlevert: 773 (709)

* De operative tallene er basert på intern driftsrapportering som avviker fra konsoliderte regnskapstall; se note 1 i kvartalsrapporten. Tallene inkluderer Kärnhem AB for mai og juni 2013.

Konsernets resultatregnskap (IFRS) fremgår av side 11 i kvartalsrapporten. For utfyllende og detaljerte resultater, se vedlagte kvartalsrapport.

Kontaktinformasjon:

Konsernsjef Ole Feet, tel: +47 900 91 230

Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 922 14 625

 

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 1 080 ansatte. Omsetning i 2012 var på 3,5 milliarder kroner. Mer informasjon om konsernet på bwghomes.no

Dokumenter og linker