Sterk omsetningsvekst for konsernet og markant bedring i Sverige i 3. kvartal 2013


BWG Homes konsernet hadde operative driftsinntekter på NOK 899 millioner i 3 kvartal 2013. Det er en økning på 16,4 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2012. Driftsresultatet (operativ EBITDA) ble NOK 97 millioner, en reduksjon på 10,2 prosent. Kvartalets operative EBITDA-margin ble 10,8 prosent, og kvartalets operative EBIT-margin ble 10,3 prosent. 

Konsernets ordrereserve ved utgangen av kvartalet var NOK 1 835 millioner. Det er en økning på NOK 206 millioner sammenlignet med samme periode i 2012 som i hovedsak skyldes økt ordrereserve i den svenske virksomheten BWG Homes AB og konsolidert ordrereserve i Kärnhem.

Kvartalets kontantstrøm fra drift var negativ med NOK 12 millioner mot negativ NOK 10 millioner i 3. kvartal 2012. Netto rentebærende gjeld er opp med NOK 36 millioner fra forrige kvartal.

- Konsernet kan vise til godt salg og betydelig økt omsetning. Det er spesielt gledelig med resultatfremgangen i BWG Homes AB. Økt salg og leveransevolum har gitt gode resultater og marginer i 3. kvartal og hittil i år i den svenske virksomheten. Block Watne har fortsatt godt salg og vekst i omsetning. Konsernets operative resultater i 3. kvartal påvirkes av økte kostnader i Block Watne knyttet til prosjektplanlegging og regulering i tidlig fase og en viss utflating i prisveksten på boliger. Kärnhem har et tilnærmet null-resultat i 3. kvartal som reflekterer at det ikke ble etablert større nye BRF-prosjekter i dette kvartalet. Selskapet kan likevel vise til høyere aktivitet enn tidligere planlagt, sier konsernsjef Ole Feet i BWG Homes ASA.

- Den sterke boligprisveksten og høy salgstakt gjennom flere år i Norge synes nå å flate ut til et mer normalt nivå. Det er fortsatt etterspørsel etter boliger, men det forventes en noe lavere igangsetting av boliger i 2013 og 2014 i Norge enn tidligere antatt. Kostnadsnivået for boligproduksjon er også økende som følge av tekniske forskrifter. Svensk økonomi viser tegn til bedring, og boligkjøperne vender tilbake til markedet. Veksten er primært i Stockholm- og Göteborg-området. Den svenske virksomheten viderefører sin satsning på egenregiproduksjon og BRF-prosjekter i tillegg til enebolig-produktene. Markedstilpasning av produkter og prosjekter, lønnsomhet og kostnadseffektivitet har kontinuerlig fokus både i Norge og Sverige, sier Ole Feet.


Operasjonelle hovedtall for 3. kvartal 2013*:

 • Operative driftsinntekter: NOK 899 millioner (NOK 772 millioner)
 • Operativt driftsresultat EBITDA: NOK 97 millioner (NOK 108 millioner)
 • Operativ EBITDA-margin: 10,8 % (14,0 %)
 • Operativt driftsresultat EBIT: NOK 93 millioner (NOK 104 millioner)
 • Operativ EBIT-margin: 10,3 % (13,5 %)
 • Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt: NOK -12 millioner (NOK -10 millioner)
 • Ordreinngang: NOK 860 millioner (NOK 727 millioner)
 • Ordrereserve: NOK 1 835 millioner (NOK 1 629 millioner)
 • Boliger i produksjon: 1 298 (1 221)
 • Boliger solgt: 340 (288)
 • Boliger overlevert: 345 (305)


Operasjonelle hovedtall per 30.09.2013*:

 • Operative driftsinntekter: NOK 2 890 millioner (NOK 2 522 millioner)
 • Operativt driftsresultat EBITDA: NOK 351 millioner (NOK 311 millioner)
 • Operativ EBITDA-margin: 12,1 % (12,3 %)
 • Operativt driftsresultat EBIT: NOK 337 millioner (NOK 300 millioner)
 • Operativ EBIT-margin: 11,7 % (11,9 %)
 • Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt: NOK -177 millioner (NOK -251 millioner)
 • Ordreinngang: NOK 2 989 millioner (NOK 2 575 millioner)
 • Boliger solgt: 1 204 (1 046)
 • Boliger overlevert: 1 118 (1 014)

* De operative tallene er basert på intern driftsrapportering som avviker fra konsoliderte regnskapstall; se note 1 i kvartalsrapporten. Tallene inkluderer Kärnhem AB fra og med mai 2013.

Konsernets resultatregnskap (IFRS) fremgår av side 10 i kvartalsrapporten. For utfyllende og detaljerte resultater, se vedlagte kvartalsrapport.


Kontaktinformasjon:

Konsernsjef Ole Feet, tel: +47 900 91 230

Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 922 14 625


BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 1 080 ansatte. Omsetning i 2012 var på 3,5 milliarder kroner. Mer informasjon om konsernet på bwghomes.no

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.